DORS in Aarhus

Trapeze, Qampo og DORS er glade for at invitere til Company Visit i Aarhus d. 31 oktober 2019. Alle er velkomne, når eksperter fra Trapeze og Qampo præsenterer hvordan operationsanalyse og decision science bliver brugt til afvikle vores kollektive trafik på en ny og bedre måde.

Decision science in Aarhus

Trapeze og Qampo har siden 2016 samarbejdet om optimering af den kollektive trafik ved brug af decision science.

Matematikken skaber nye muligheder for at optimere driften hos operatørerne og i bestræbelserne på at afkode passagernes præferencer. Vi kan derved betjene kunderne lagt mere målrettet og flytte flere personer over i den kollektive trafik samt støtte udviklingen af mere bæredygtig mobilitet/transport.

Matematiken rummer et stort potentiale for en industri, der kører på nedslidte dæk. 

We keep pushing the boundaries of software, working with busses all over Europe.

We are in it together – developing greener public transportation. Moving people towards Public Transportation. 

Program
31. oktober 2019

15:30 – 15.40
Velkomst ved Anders Kühnau, regionsrådsformand Region Midtjylland på Tangen 6, 8200 Århus

15:40 – 16.00
Mindsetting – Public transportation

16:00 – 18:00
4 samtaler om brugen af OR til afvikling af den kollektive trafik

18:00 –
Networking, pizza og øl

Jørgen Thorlund Haahr

Forudse forsinkelser i togtrafikken

Tænk sig, at det rent faktisk er muligt at kunne forudsige, hvor store forsinkelser togene kører med. Det giver helt nye muligheder for at kunne orientere passagerne og indrette driften herefter. Det ukendte er blevet gjort synligt. Se hvordan det vil begynde og hvordan denne mulighed kan udnyttes i den kollektive trafik.   

Jørgen tør spå om fremtiden indenfor togdriften

#FORUDSIGELSER #NOWICANSEE

Shyam Sundar

Holistisk planlægning åbner for helt nye muligheder

Når en kompleks planlægningsopgave skal løses, har den gængse fremgangsmåde været at opdele processen i mindre delopgaver. Prisen for denne opdeling er dog, at den mest optimale løsning ikke altid kan udregnes f.eks., har disponeringen af chauffører og busser altid udgjort to adskilte planlægningsopgaver. Ved at betragte det som en samlet opgave og planlægge holistisk kan vi komme frem til det bedste resultat.

Shyam har forsket i den kombinerede tilgang og åbner perspektiverne for et helt nyt planlægningsparadigme 

#HOLISTISKPLANLÆGNING #KOMBINERETTILGANG #NYEPERSKEKTIVER

Christian Erikstrup

Fremtidens individuelle mobilitet

Fremtidens passagerer i den kollektive trafik kræver individuel tilrettelagt mobilitet, hvor en samlet rejse fra A til B kan bestå af flere skift mellem forskellige trafik modaler. Rejsebestilling skal være enkel og rejsen skal gennemføres uden tab af information, som leveres til passagererne i realtid.  I dag anvendes algoritmer og indkoblet trafik data til at planlægge og afvikle den enkelte passagers rejsemønster, samtidig med at  kapaciteten i indkoblede mobilitets ressourcer optimeres.

#FLEXTRAFIK #MOBILITET

Kasper Sørensen

Algoritmer til masserne

Brugeroplevelsen er forskellen på succes eller fiasko, når vi introducerer avanceret matematik til den almindelige bruger. Brugeroplevelsen skal være intuitiv, enkel og ud fra devisen, ”input til algoritmerne må ikke forudsætte et kendskab til algoritmer”. Med andre ord, du skal kunne betjene maskinen uden af vide, hvordan maskinen fungerer. 

Lær hvordan Kasper Sørensen har løst den udfordring.   

#ENKLEALGORITMER #BRUGERVENLIGHED

Ja, jeg vil gerne deltage